Tủ kho nan 4 tầng cánh mở

Tủ kho nan 6 tầng cánh mở Eurogold Inox 304 cao cấp