Thùng gạo mặt gương màu đen điện tử Eurogold – B311

2.212.500

Kích thước sản phẩm: R264 * S460 * C650 mm

Kích thước lọt lòng: 264 mm

Chiều rộng tủ: R=300 mm

Thùng gạo mặt gương màu đen điện tử Eurogold – B311

2.212.500