Thùng gạo gương nút nhấn Eurogold – B302

2.062.500

Kích thước sản phẩm: R264 * S460 * C650 (mm)

Thùng gạo gương nút nhấn Eurogold – B302

2.062.500