Ray bi 3 tầng không giảm chấn Eurogold – SB550

112.500

Tải trọng: 40kg

Size: 45

Kích thước: L=550 (mm)

Ray bi 3 tầng không giảm chấn Eurogold – SB550

112.500