Ray bi 3 tầng không giảm chấn Eurogold – SB500

108.750

Tải trọng: 40kg

Kích thước: L=500 (mm)

Ray bi 3 tầng không giảm chấn Eurogold – SB500

108.750