Ray bi 3 tầng không giảm chấn Eurogold – SB450

97.500

Tải trọng: 40kg

Kích thước: L=450 (mm)

Ray bi 3 tầng không giảm chấn Eurogold – SB450

97.500