Ray bi 3 tầng không giảm chấn Eurogold – SB350

78.750

Tải trọng: 40kg

Kích thước: L=350 (mm)

Ray bi 3 tầng không giảm chấn Eurogold – SB350

78.750