Ray bi 3 tầng không giảm chấn Eurogold – SB300

66.750

Tải trọng: 40kg

Kích thước: L=300 (mm)

Ray bi 3 tầng không giảm chấn Eurogold – SB300

66.750