Ray bi 3 tầng không giảm chấn Eurogold – SB250

59.250

Tải trọng: 40kg

Kích thước: L=250 (mm)

Ray bi 3 tầng không giảm chấn Eurogold – SB250

59.250