Ray bi 3 tầng giảm chấn Eurogold – SD500

193.500

Kích thước sản phẩm: L=500 mm

Tải trọng: 40kg

Ray bi 3 tầng giảm chấn Eurogold – SD500

193.500