Ray bi 3 tầng giảm chấn Eurogold – SD350

157.500

Kích thước sản phẩm: L=350 mm

Tải trọng: 40kg

Ray bi 3 tầng giảm chấn Eurogold – SD350

157.500