Ray bi 3 tầng giảm chấn Eurogold – SD300

146.250

Kích thước sản phẩm: L=300 mm

Tải trọng: 40kg

Ray bi 3 tầng giảm chấn Eurogold – SD300

146.250