Ray bi 3 tầng giảm chấn Eurogold – SD250

138.750

Kích thước sản phẩm: L=250 mm

Tải trọng: 40kg

Ray bi 3 tầng giảm chấn Eurogold – SD250

138.750