Ray âm toàn phần Eurogold – SA250

251.250

Tải trọng: 40kg

Kích thước: L=250 (mm)

Ray âm toàn phần Eurogold – SA250

251.250