Khay chia thìa nĩa nhôm phay xước cao cấp Eurogold – ETA0175100

Kích thước khả dụng: R(750-1000) mm

Chất liệu: Khay chia nhôm phay xước cao cấp