Khay chia thìa nĩa nhôm phay xước cao cấp Eurogold – ETA016075

967.500

Kích thước khả dụng: R(600-750) mm

Chất liệu: Khay chia nhôm phay xước cao cấp

Khay chia thìa nĩa nhôm phay xước cao cấp Eurogold – ETA016075

967.500