Khay chia thìa nĩa nhôm phay xước cao cấp Eurogold – ETA014060

Kích thước khả dụng: R(400-600) mm

Chất liệu: Khay chia nhôm phay xước cao cấp