Giá gia vị tủ dưới Eurogold – EVM2290

2.160.000

Kích thước khả dụng: 900mm

Chất liệu: Nhôm cao cấp đáy chống trượt

Giá gia vị tủ dưới Eurogold – EVM2290

2.160.000