Giá gia vị tủ dưới Eurogold – EVM2260

1.642.500

Kích thước khả dụng: 600mm

Chất liệu: Nhôm cao cấp đáy chống trượt

Giá gia vị tủ dưới Eurogold – EVM2260

1.642.500